Support

Privacy & Gegevensbescherming

1) INFORMATIE OVER HET VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN CONTACTGEGEVENS VAN DE CONTROLLER

1.1 Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

1.2 Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van T1TAN Netherlands, Bolsstrraat 12, 7691 DM, Bergentheim. U dient zich ervan bewust te zijn dat T1TAN niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

1.3 De verantwoordelijke heeft voor deze website een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Hij is als volgt te bereiken: “Dr. Sebastian Kraska, IITR Datenschutz GmbH, Marienplatz 2, 80331 M√ľnchen, email@iitr.de”

1.4 Deze website gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud te beschermen (bijv. bestellingen of vragen aan de controller). U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks https: // en het slotsymbool in uw browserregel.

2) GEGEVENSVERZAMELING WANNEER U ONZE WEBSITE BEZOEKT

Wanneer u onze website alleen ter informatie gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

  • Onze bezochte website
  • Datum en tijd op het moment van toegang
  • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
  • Bron / referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
  • Browser
  • Besturingssysteem
  • Gebruikt IP-adres (ggf.: in anonymisierter Form)

De gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6.1 van de AVG op basis van ons legitiem belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) COOKIES

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer staan ‚Äč‚Äčen stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze specifieke gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden volgens individuele vereisten. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan vari√ęren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelmandje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn ingesteld, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6.1 van de AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, hetzij in overeenstemming met art. 6.1 van de AVG om onze legitieme belangen te beschermen bij de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijk en effectief ontwerp van het paginabezoek.

Wij werken samen met advertentiepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Hiervoor worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen (cookies van derden). U wordt individueel en afzonderlijk ge√Įnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de reikwijdte van de verzamelde informatie in elk geval in de volgende secties.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u wordt ge√Įnformeerd over het plaatsen van cookies en dat u individueel kunt beslissen of u cookies wilt accepteren of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen.

4) CONTACT ONS

Als u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden er persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor het beantwoorden van uw verzoek of voor het leggen van contact en voor de daarbij behorende technische administratie. Uw gegevens worden verwijderd na de definitieve verwerking van uw aanvraag; dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd, mits er geen andersluidende wettelijke opslagverplichtingen bestaan.

5) GEGEVENSVERWERKING BIJ HET OPENEN VAN EEN KLANTACCOUNT EN VOOR CONTRACTVERWERKING

Volgens art. 6.1 b AVG, worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een contract of bij het openen van een klantaccount. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de gebruikte formulieren. Het is op elk moment mogelijk om uw klantaccount te verwijderen. Dit kan door een bericht te sturen naar bovengenoemd adres van de verantwoordelijke. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze voor de contractafwikkeling. Na volledige verwerking van het contract of verwijdering van uw klantenaccount, worden uw gegevens geblokkeerd met inachtneming van fiscale en commerci√ęle bewaartermijnen en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestane verdere gebruik van gegevens is gereserveerd door onze site, waarover wij u hieronder informeren.

6) COMMENTAAR FUNCTIE

In het kader van de commentaarfunctie op deze website wordt, naast uw commentaar, informatie over het tijdstip waarop u het commentaar schrijft en de naam van de commentator die u heeft gekozen, opgeslagen en gepubliceerd op de website. Bovendien wordt uw IP-adres gelogd en opgeslagen. Dit IP-adres wordt om veiligheidsredenen opgeslagen, voor het geval de betrokkene de rechten van derden schendt of illegale inhoud plaatst door een opmerking in te dienen. We hebben uw e-mailadres nodig om contact met u op te nemen als een derde partij bezwaar maakt tegen uw gepubliceerde inhoud als onwettig. We behouden ons het recht voor om opmerkingen te verwijderen als ze door derden als onwettig worden beschouwd.

7) GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECTE RECLAME

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. De vermelding van eventuele aanvullende gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van de zogenaamde dubbele opt-in procedure. Dit betekent dat wij u geen nieuwsbrief sturen, tenzij u uitdrukkelijk aan ons heeft bevestigd akkoord te gaan met het verzenden van een dergelijke nieuwsbrief. We sturen u dan een bevestigingsmail waarin we u vragen om te bevestigen dat u toekomstige nieuwsbrieven wilt ontvangen door op een geschikte link te klikken.

Door de bevestigingslink te activeren geeft u ons uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 (1) punt a AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief slaan we uw IP-adres op dat is ingevoerd door de internetprovider (ISP) en de datum en tijd van registratie, zodat we mogelijk misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden door middel van de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Na uw opzegging wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbrief distributielijst, tenzij u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan, wat wettelijk is toegestaan ‚Äč‚Äčen waarover wij informeren u in deze verklaring.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde mail behouden wij ons het recht voor om uw voor- en achternaam, uw postadres en – als we deze aanvullende informatie van u hebben ontvangen in het kader van de contractuele relatie – uw titel, geboortejaar en uw beroeps-, branche- of bedrijfsnaam in overeenstemming met art. 6 (1) punt f AVG en om deze gegevens te gebruiken voor het versturen van interessante aanbiedingen en informatie over onze producten per post. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor dit doel door een gepast bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking.

8) VERWERKING VAN GEGEVENS MET HET OOG OP DE AFHANDELING VAN BESTELLINGEN

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van de contractafwikkeling doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is. Wij geven uw betalingsgegevens door aan de betrokken kredietinstelling in het kader van de betalingsverwerking, indien dit nodig is voor de betalingsafhandeling. Indien er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, informeren wij u hierover hieronder expliciet. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is art. 6 (1) punt b AVG.

Gebruik van speciale serviceproviders voor het verwerken en afhandelen van bestellingen

– Billbee
Bestellingen worden verwerkt door de dienstverlener “Billbee” (Billbee GmbH, Paulinenstrasse 54, 32756 Detmold). Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan Billbee doorgegeven voor het verwerken van de online bestelling in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven als dit ook echt nodig is voor het afhandelen van de bestelling. Details van het privacybeleid van Billbee zijn te vinden op de website van Billbee: https://www.billbee.io/datenschutz/
– SendCloud
Verzending gebeurt via het SendCloud-verzendportaal (SendCloud GmbH, Kanalstr.10, 80538 M√ľnchen). In overeenstemming met art. 6 par. 1 letter b AVG geven wij uw gegevens uitsluitend door aan SendCloud voor het verwerken van uw online bestelling. Overdracht van gegevens vindt alleen plaats voor zover dit nodig is voor het voltooien van de bestelling. Details van het privacybeleid van SendCloud zijn te vinden op https://www.sendcloud.com/privacy-policy/.

8.2 GEBRUIK VAN BETAALMETHODES

Amazon Pay: Als u de betalingsmethode “Amazon Pay” kiest, wordt de betaling verwerkt door de betaalprovider Amazon Payments Europe sca, 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg (hierna “Amazon Payments” genoemd), aan wie wij zal de informatie die u tijdens het bestelproces heeft verstrekt samen met de informatie over uw bestelling doorgeven in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking bij de betaalprovider Amazon Payments en alleen voor zover nodig. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Amazon Payments naar https://pay.amazon.com/uk/help/201751600

Paypal: Wanneer u via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of – indien aangeboden – “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal betaalt, verzenden wij uw betalingsgegevens naar PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal”). De overdracht vindt plaats in overeenstemming met Art. 6 (1) punt b AVG en alleen voor zover dit nodig is voor de verwerking van betalingen.
PayPal behoudt zich het recht voor om kredietcontroles uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of, indien aangeboden, “aankoop op rekening” of “betaling in termijnen” via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden doorgegeven aan kredietinstellingen op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietbeoordeling met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over het aanbieden van de respectieve betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Als scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op erkende wetenschappelijke, wiskundig-statistische methoden. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de gebruikte kredietinstellingen, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal op: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.
Shopify-betalingen: We gebruiken de betaalprovider “Shopify Payments”, 3rd Floor, Europe House, Harcourt Building, Harcourt Street, Dublin 2. Als u een betalingsmethode kiest die wordt aangeboden door de betaalprovider Shopify Payments, wordt de betaling verwerkt door de technische dienstverlener Stripe Payments Europe Ltd, 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie we de informatie die u hebt verstrekt in verband met uw bestelling (naam, adres, rekeningnummer, sorteercode, creditcardnummer indien van toepassing) , factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor de verwerking van betalingen met Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover nodig. U kunt het privacybeleid van Shopify Payments bekijken op: https://www.shopify.com/legal/privacy. U kunt meer informatie over het privacybeleid van Stripe Payments Europe Ltd. bekijken op: https://stripe.com/en-de/privacy.

9) GEBRUIK VAN VIDEO’S

Deze website maakt gebruik van de YouTube-insluitingsfunctie voor het weergeven en afspelen van video’s die worden aangeboden door de aanbieder YouTube, welke eigendom is van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Ierland (“Google”).

Hiervoor wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt om ervoor te zorgen, volgens de informatie van de provider, dat gebruikersinformatie pas wordt opgeslagen als de afspeelfunctie van de video is gestart. Wanneer het afspelen van embedded YouTube-video’s wordt gestart, stelt de provider “YouTube” -cookies in om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens aanwijzingen van YouTube is het gebruik van die cookies onder meer bedoeld om videostatistieken op te nemen, het gebruiksgemak te verbeteren en oneigenlijk handelen te voorkomen. Als u bij Google bent aangemeld, wordt uw informatie direct aan uw account gekoppeld wanneer u op een video klikt. Als je niet aan je profiel op YouTube wilt worden gekoppeld, moet je uitloggen voordat je de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook van niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie vindt in het bijzonder plaats volgens art. 6 (1) punt f AVG, op basis van de legitieme belangen van Google bij het plaatsen van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en / of vraaggericht ontwerp van haar website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. Bij het gebruik van YouTube kunnen persoonlijke gegevens ook naar de servers van Google LLC worden verzondeN in Amerika.

Ongeacht of de embedded video wordt afgespeeld wordt bij het bezoeken van deze website een verbinding met het Google-netwerk “dubbelklikken” tot stand gebracht. Dit kan leiden tot verdere gegevensverwerking buiten onze controle. In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC. gevestigd in de Verenigde Staten, Google LLC. is gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving garandeert van het gegevensbeschermingsniveau dat van toepassing is in de EU. Een up-to-date certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list. Meer informatie over het privacybeleid van YouTube is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: www.google.com/policies/privacy/

10) ONLINE-MARKETING

Conversies bijhouden van Google Ads

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google Ads” en het bijhouden van conversies in het kader van Google Ads, beheerd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5, Ierland (“Google”). Wij gebruiken het programma van Google Ads om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites onder de aandacht te brengen voor onze aantrekkelijke aanbiedingen. We kunnen met betrekking tot de gegevens van de advertentiecampagnes bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. We zijn ge√Įnteresseerd om u advertenties te tonen die voor u interessant zijn. We willen onze website interessanter voor je maken en een eerlijke berekening van advertentiekosten maken.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt in de browser van een gebruiker geplaatst als hij op een advertentie van Google klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies verliezen doorgaans hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker een bepaalde pagina van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads-klant krijgt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de website van Google Ads-klanten. De informatie die door de conversiecookies wordt verzameld, wordt gebruikt om geaggregeerde conversiestatistieken te leveren aan Google Ads-klanten die zich hebben aangemeld voor het bijhouden van conversies. Klanten worden ge√Įnformeerd over het totale aantal gebruikers dat op de advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een tag-pagina voor het bijhouden van conversies. Ze krijgen echter geen informatie waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan het trackingprogramma, kunt u het gebruik van dit programma weigeren door de Google Conversion Tracking-cookie te deactiveren via uw internetbrowser via de gebruikersinstellingen. In dat geval wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies. We gebruiken Google Ads op basis van ons legitieme belang bij gerichte advertenties in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f AVG. Bij het gebruik van Google Ads kunnen persoonlijke gegevens ook worden verzonden naar de servers van Google LLC. in Amerika.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC. gevestigd in de Verenigde Staten, Google LLC. is gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving garandeert van het gegevensbeschermingsniveau dat van toepassing is in de EU. Een up-to-date certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list.

Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Google naar: https://privacy.google.com/intl/en-GB/take-control.html?categories_active

11) WEB ANALYSIS SERVICES

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt doorgaans naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. Bij het gebruik van Google Universal Analytics kunnen persoonlijke gegevens ook naar de servers van Google LLC worden verzonden. in Amerika. Deze website gebruikt Google Analytics uitsluitend met de extensie “_anonymizeIp ()”, die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en een directe persoonlijke relatie uitsluit. Als gevolg van de verlenging wordt uw IP-adres eerder door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In deze uitzonderlijke gevallen wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 (1) punt f AVG, op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag voor optimalisatie- en marketingdoeleinden. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor ge√ęigende instellingen te kiezen. We wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt Google permanent weigeren om door cookies gegenereerde gegevens over het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) te verzamelen en te verwerken. U kunt de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Als alternatief voor de browserinvoegtoepassing of voor browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een ‚Äč‚Äčopt-out-cookie in te stellen waarmee Google Analytics in de toekomst geen gegevens over deze website kan verzamelen (deze opt-out-cookie werkt alleen voor deze browser en dit domein.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC. gevestigd in de Verenigde Staten, Google LLC. Ik ben gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving garandeert van het gegevensbeschermingsniveau dat van toepassing is in de EU. Een up-to-date certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list.

Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een apparaatonafhankelijke analyse van bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een user-ID. Wanneer een pagina voor de eerste keer wordt geopend, krijgt de gebruiker een unieke, permanente en anonieme ID toegewezen die op alle apparaten wordt ingesteld. Dit maakt het mogelijk om interactiegegevens van verschillende apparaten en van verschillende sessies toe te wijzen aan √©√©n gebruiker. De gebruikers-ID bevat geen persoonlijke gegevens en verzendt dergelijke gegevens niet naar Google. Het verzamelen en opslaan van gegevens via de gebruikers-ID kan te allen tijde met ingang voor de toekomst worden herroepen. Hiervoor moet u Google Analytics deactiveren op alle systemen die u gebruikt, bijvoorbeeld in een andere browser of op uw mobiele apparaat. U kunt Google Analytics deactiveren door een Google-browserplug-in te gebruiken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl). Als alternatief voor de browserinvoegtoepassing of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een ‚Äč‚Äčopt-out-cookie in te stellen die voorkomt dat Google Analytics in de toekomst cookies van deze site verzamelt (deze opt-out-cookie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein, als u uw cookies in deze browser verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics uitschakelen. Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, is te vinden in het privacybeleid van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Deze website maakt gebruik van de Hotjar webanalysedienst van Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. is een Europees bedrijf gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel. : +1 (855) 464-6788). Deze tool stelt ons in staat om bewegingen op onze website, waarop Hotjar is ingezet, te volgen (zogenaamde heatmaps). Het legt bijvoorbeeld uit hoe ver gebruikers scrollen en op welke knoppen ze klikken en hoe vaak. Bovendien is het bij gebruik van deze tool mogelijk om direct feedback van onze websitegebruikers te krijgen. Op deze manier krijgen we waardevolle informatie om onze websites nog sneller en klantvriendelijker te maken. De bovenstaande analyse wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen in optimalisatie- en marketingdoeleinden en in op interesses gebaseerd ontwerp van onze website in overeenstemming met art. 6 (1) punt f AVG. Bij het gebruik van deze tool besteden we bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Daarom kunnen we alleen achterhalen op welke knoppen u klikt en hoe ver u scrolt. Delen van sites die mogelijk persoonlijke informatie over u of derden bevatten, worden automatisch door Hotjar verborgen en kunnen op geen enkel moment worden achterhaald. Met behulp van een “Do Not Track Headers” geeft Hotjar iedere gebruiker de mogelijkheid om het gebruik van de Hotjar tool te voorkomen, zodat er geen gegevens over het bezoek van de betreffende website worden geregistreerd. Het is een instelling die alle gangbare browsers in bijgewerkte versies ondersteunen. Hiertoe stuurt uw browser een verzoek naar Hotjar, waarin wordt ge√ęist dat de tracking van de betreffende gebruiker wordt gedeactiveerd. Als u onze website met verschillende browsers / computers bezoekt, moet u de “Do Not Track Header” voor elke browser / computer afzonderlijk gebruiken.
Voor meer gedetailleerde instructies en informatie over uw browser, ga naar: https://www.hotjar.com/opt-out. Voor meer informatie over Hotjar Ltd. en de Hotjar-tool gaat u naar: https://www.hotjar.com. Het privacybeleid van Hotjar Ltd. is te vinden op: https://www.hotjar.com/privacy

12) RETARGETING/REMARKETING/REFERRAL ADVERTISING

Hotjar (hotjar Ltd.)

Remarketing van Google Ads: Onze website maakt gebruik van de functies van Google Ads Remarketing, waarmee wij onze website kunnen adverteren in de zoekresultaten van Google, maar ook op websites van derden. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Hiertoe plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparaat, die automatisch een pseudonieme cookie-ID gebruikt op basis van door u bezochte pagina’s om op interesses gebaseerde advertenties mogelijk te maken. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij de optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 (1) punt f AVG. Eventuele aanvullende verwerking vindt alleen plaats als u met Google bent overeengekomen dat uw Google-internet- en app-browsegeschiedenis wordt gekoppeld aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account wordt gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties die u op internet bekijkt. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens in verband met Google Analytics-gegevens om doelgroep lijsten voor apparaat overschrijdende remarketing te maken en te defini√ęren. Hiertoe koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te cre√ęren. Bij het gebruik van Google Ads kunnen persoonlijke gegevens ook worden verzonden naar de servers van Google LLC. in Amerika. U kunt het plaatsen van cookies permanent uitschakelen voor advertentie voorkeuren. U kunt de browserplug-in downloaden en installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/. U kunt ook contact opnemen met de Digital Advertising Alliance op www.aboutads.info voor informatie over het instellen van cookies en het maken van de relevante instellingen. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u wordt ge√Įnformeerd over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. In het geval dat persoonlijke gegevens worden overgedragen aan Google LLC. gevestigd in de Verenigde Staten, Google LLC. is gecertificeerd voor de VS-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst “Privacy Shield”, die naleving garandeert van het gegevensbeschermingsniveau dat van toepassing is in de EU. Een up-to-date certificaat kunt u hier bekijken: https://www.privacyshield.gov/list. Meer informatie en het privacybeleid van Google met betrekking tot adverteren zijn te vinden op:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

13) GEBRUIK VAN LIVE CHAT SYSTEEM

Zendesk zet het vertrouwen van de klant op de eerste plaats.We weten dat de beveiliging en integriteit van klantgegevens belangrijk zijn voor de waarden en werkzaamheden van onze klanten.Daarom houden wij deze privé en veilig.Zendesk helpt zijn klanten op talloze manieren bij het beheren van hun privacy- en gegevensveiligheid.

14) TOOLS EN DIVERSEN

Google-weblettertypen
Deze site gebruikt weblettertypen die worden aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”) om lettertypen uniform weer te geven. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in de browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt, verbinding hebben met de servers van Google. Bij het gebruik van Google Maps kunnen persoonlijke gegevens ook naar de servers van Google LLC worden verzonden. in Amerika. Op deze manier wordt Google ge√Įnformeerd dat onze website is bezocht via uw IP-adres. Google Web Fonts worden gebruikt met het oog op een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en het gebruik ervan is in ons legitieme belang in de zin van Art. 6 (1) punt f AVG. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en./

15) RECHT VAN DE BETROKKENE

De wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u de volgende uitgebreide rechten van betrokkenen (rechten op informatie en tussenkomst) ten opzichte van de gegevensbeheerder met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Recht op inzage van de betrokkene overeenkomstig art. 15 AVG
Recht op rectificatie volgens art. 16 AVG
Recht op wissen (“recht om te worden vergeten”) overeenkomstig art. 17 AVG
Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 AVG
Recht op informatie overeenkomstig art. 19 AVG
Recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens art. 20 AVG
Recht om een ‚Äč‚Äčgegeven toestemming in te trekken overeenkomstig art. 7 (3) AVG
Recht om een ‚Äč‚Äčklacht in te dienen op grond van art. 77 AVG

RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ, BINNEN HET KADER VAN EEN OVERWEGING VAN BELANGEN, UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN ONS RECHTMATIG BELANG, HEEFT U HET RECHT OP ELK MOMENT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET EFFECT VOOR DE TOEKOMST OP DE GRONDEN DIE UIT UW BIJZONDERE VOORKOMEN SITUATIE.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPPEN. WIJ BEHOUDEN ECHTER HET RECHT OP VERDERE VERWERKING INDIEN WE DUURZAME REDENEN VAN BESCHERMING VOOR DE VERWERKING KUNNEN BEWIJZEN DIE MEER WEGEN MET UW BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING DIENT OM JURIDISCHE CLAIMS TE BEVESTIGEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN.

INDIEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN VOOR DIRECTE MARKETING DOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OP ELK MOMENT TE BEZWAREN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE MARKETING DOELEINDEN. U KUNT HET BEZWAAR OEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT OP VERZET UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPPEN VOOR DIRECTE RECLAME.

16) DUUR OPSLAG PERSOONLIJKE GEGEVENS

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en – indien relevant – op de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. Commerci√ęle en fiscale bewaartermijnen). Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig art. 6 (1) punt a AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt. Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op basis van art. 6 (1) punt b AVG, worden deze gegevens routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijnen als het niet langer nodig is voor de uitvoering van het contract of het aangaan van het contract en / of als we geen gerechtvaardigd belang meer hebben in verdere opslag. Bij het verwerken van persoonsgegevens op basis van art. 6 (1) punt f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent in overeenstemming met art. 21 (1) AVG, tenzij we dwingende redenen kunnen geven voor verwerking die bescherming verdienen en die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen. Als persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing op basis van art. 6, lid 1, punt f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht op bezwaar uitoefent op grond van art. 21 (2) AVG. Tenzij anders vermeld in de informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.

Vertrouw op keepershandschoenen
De expert voor keepershandschoenen

25 jaar ervaring en onze eigen ontwikkeling helpen ons om de beste keepershandschoenen te ontwikkelen.

Exclusieve keepershandschoenen

De T1TAN keepershandschoenen zijn speciaal ontwikkeld voor de eisen van professionele keepers. U kunt T1TAN handschoenen alleen rechtstreeks bij ons krijgen.

Maak uw eigen professionele model

Bij ons kunt u alle keepershandschoenen laten bedrukken met uw eigen naam. Maak elk model uniek!

Probleemloos retourneren

Voor ons zijn T1TAN keepershandschoenen de beste ter wereld. Vind je de keepershandschoenen niet mooi of passen ze niet, dan kun je ze binnen twee weken terugsturen conform de geldende voorwaarden.